FANDOM


Nearan

Nearan býval domovský svět Pětice, který byl zničen Xerzantilianem, strašlivou ničivou silou. Podle mlhavých vzpomínek Hvězdoplavců nikdo kromě nich útok nepřežil.

Loirentanal

Někdy nazývaný Hvězdný oceán, Loirentanal je prostor, spojující jednotlivé světy. Obsahuje nevyčerpatelné množství magické síly, jež mágové a čarodějové používají pro svá kouzla.