FANDOM


Scholar
Na Cealudan existují čtyři jazykové skupiny. Tvoří je čistá nuoran a jazyky z ní pocházející, které se společně s jazyky z Doby vzpoury nazývají Novorozené jazyky, dále Cealudanské jazyky, vytvořené Zavrženými, a dračí řeč.

Novorozené jazyky

Když Hvězdoplavci stvořili Ealsan, začali je učit řeč svého domova, zvanou nuoran, kterou Novorození používali v nezměněné podobě několik set let. Ti si však postupem času začali jazyk kvůli jeho složitosti upravovat a vytvářet nová slova. Obrovská rozloha říše zapříčinila i výskyt všemožných nářečí, takže na konci Doby rozkvětu už Novorození mluvili několika desítkami značně rozdílných jazků. Doba vzpoury, během jejíhož trvání si někteří Ealsan na důkaz své nezávislosti vytvářeli i řeči zcela nové, pak už jen přispěla k dalšímu dělení, jenž pokračovalo až do Doby osvobození, kdy se vývoj pomalu ustálil.

V současnosti existuje přes sto více či méně odlišných jazyků a nářečí, vzniklých právě z nuoran nebo za Doby vzpoury. Z důvodu častého cestování a potřeby dorozumívání se se vzdálenými zeměmi za bouřlivých let války a stěhování národů si Ealsan navykli užívat obecnou nuoran, zkomoleninu čisté nuoran, která je běžně známá na většině jejich území. Mimo ní hovoří lidé a půlčíci převážně jazyky pocházejícími z nuoran, zatímco trpaslíci s gnómy mají v oblibě ty z Doby vzpoury. S čistou nuoran se dnes lze setkat jen ve starých spisech a mezi elfy, obdivujícími krásu a bohatost tohoto jazyka z jiného světa.


Cealudanské jazyky a Dračí řeč

Protože Zavržené svou řeč Pětice neučila, jejich jazyky, takzvané Cealudanské jazyky, se utvářeli zcela přirozenou cestou a dříve než jazyky Novorozené; ty nejstarší z nich pochází už z Doby Hvězdoplavců. Nejednotné, po celém světě rozeseté kmeny Zavržených tak byly líhní nepřeberného množství řečí bez společného základu, které neustále proměňovaly války a sjednocování či rozpady jednotlivých společenství. Mnoho Cealudanských jazyků také ovlivnil Garadreak, když Zavržené učil mluvit dračí řečí, s jejíž pomocí se dorozumíval se svými zplozenci. Tu se ale byli schopni naučit jen někteří Zavržení, protože se sestávala ze zvuků nepřirozených, a tedy těžko vyslovitelných pro většinu tvorů na Cealudan.

Není jisté, kolik Cealudanských jazyků se v dnešní době na světě vyskytuje. Je to ale několikanásobně více, než jazyků Novorozených. Není totiž vůbec neobvyklé narazit na lid mluvící pouze svou vlastní řečí, neznámou nikomu jinému. Jakousi obdobou obecné nuoran je obecná dračí řeč, tedy zjednodušená odnož původního složitého jazyka, kterou se umí dorozumět většina Xear.

Cealudanské jazyky používají Xear a Svobodní, přičemž vysoce postavení jedinci prvních zmíněných znají i původní dračí řeč. Svobodní jsou často schopni se domluvit i obecnou nuoran nebo některým z Novorozených jazyků. To platí zejména pokud se jejich osady nachází blízko osad Ealsan.

Poznámka: Přestože Xear jazykem nuoran i jeho odnožemi pohrdají, používají některá slova, která z něj pochází. Jedná se hlavně o jména skupin národů, jako jsou Ealsan a Veatan, a vlastní jména Hvězdoplavců. Slovo Xear, označující je samotné, tolerují jen proto, že má v nuoran negativní význam; dávají tak najevo svou nenávist vůči Novorozeným.